สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Total 16 Items
รหัส ชื่อ สถานศึกษา/ศูนย์ ที่ตั้ง ประเภท หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
91200001มัดราซะฮ์อัซซุนนาตุ้ลอิสลามียะฮ์เมืองสตูลนอกระบบ (สอนศาสนา)
-------
91200002ดารุลฟารีห์ละงูนอกระบบ (สอนศาสนา)
-------
91200004ดนตรีเอื้ออารีเมืองสตูลนอกระบบ (ศิลปะและกีฬา)
-------
91200034ดนตรีสารบัญละงูนอกระบบ (ศิลปะและกีฬา)
-------
91200007โรงเรียนกวดวิชาศรีมาลินีจายาควนโดนนอกระบบ (กวดวิชา)
-------
91200010โรงเรียนกวดวิชาธัญญรัตน์เมืองสตูลนอกระบบ (กวดวิชา)
-------
91200035โรงเรียนกวดวิชาม.มหิดลติวเตอร์ สาขาสตูลเมืองสตูลนอกระบบ (กวดวิชา)
-------
AUTO25004โรงเรียนสอนภาษาทันยุคเมืองสตูลนอกระบบ (กวดวิชา)
-------
91200030แชมพูซาลอนควนกาหลงนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200033เกาะหลีเป๊ะ ไดวิ่งเมืองสตูลนอกระบบ (ศิลปะและกีฬา)
-------
91200027หาดใหญ่ยานยนต์สตูลเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200003สตูลยานยนต์เมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200006สตูลบริรักษ์ อินเตอร์ละงูนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200008สตูลการบริบาลเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200028นักออกแบบทรง ผมบุรุษ สตรี ลาวาเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200036สอนขับรถยนต์สตูลเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
รวม 0 0 0 0 0 0