สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Total 16 Items
รหัส ชื่อ สถานศึกษา/ศูนย์ ที่ตั้ง ประเภท หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
91200001มัดราซะฮ์อัซซุนนาตุ้ลอิสลามียะฮ์เมืองสตูลนอกระบบ (สอนศาสนา)
อิสลามศึกษา27027213
91200002ดารุลฟารีห์ละงูนอกระบบ (สอนศาสนา)
อิสลามศึกษา11011303
91200004ดนตรีเอื้ออารีเมืองสตูลนอกระบบ (ศิลปะและกีฬา)
เปียโนชั้นต้น82028011
91200034ดนตรีสารบัญละงูนอกระบบ (ศิลปะและกีฬา)
เปียโน81220101
ขับร้อง145101
ไวโอลิน112101
กีตาร์10212101
กลองชุด12012101
91200007โรงเรียนกวดวิชาศรีมาลินีจายาควนโดนนอกระบบ (กวดวิชา)
ภาษาจีนกลาง033101
ภาษามลายูกลาง055011
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา336011
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น145011
ภาษาไทย224011
91200010โรงเรียนกวดวิชาธัญญรัตน์เมืองสตูลนอกระบบ (กวดวิชา)
คณิตศาสตร์214263145
ภาษาอังกฤษ152136022
ภาษาไทย5712000
91200035โรงเรียนกวดวิชาม.มหิดลติวเตอร์ สาขาสตูลเมืองสตูลนอกระบบ (กวดวิชา)
-------
AUTO25004โรงเรียนสอนภาษาทันยุคเมืองสตูลนอกระบบ (กวดวิชา)
-------
91200030แชมพูซาลอนควนกาหลงนอกระบบ (วิชาชีพ)
ตัดซอยผมผู้หญิงผู้ชาย10616011
สปาหน้าสปาตัว077011
91200033เกาะหลีเป๊ะ ไดวิ่งเมืองสตูลนอกระบบ (ศิลปะและกีฬา)
หลักสูตรนักดำน้ำขั้นต้น4357100819
หลักสูตรนักดำน้ำขั้นสูง133144404
91200027หาดใหญ่ยานยนต์สตูลเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200003สตูลยานยนต์เมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
หลักสูตรขั้นต้นถึงขั้นประกอบอาชีพได้7050120202
0000000
91200006สตูลบริรักษ์ อินเตอร์ละงูนอกระบบ (วิชาชีพ)
การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ62026279
91200008สตูลการบริบาลเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
-------
91200028นักออกแบบทรง ผมบุรุษ สตรี ลาวาเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
วิชาช่างเสริมสวยมาตรฐาน3811112
ช่างตัดผมชาย415112
91200036สอนขับรถยนต์สตูลเมืองสตูลนอกระบบ (วิชาชีพ)
ขับรถเกียร์ธรรมดา 102030112
ขับรถเกียร์ออโต้+ธรรมดา102030000
ขับรถเกียร์ออโต้203050000
รวม 314 376 690 31 25 56