รายงานจำนวนนักเรียน - แยกตามระดับการศึกษา(ในระบบ)


Total 42 Items
ชื่อสถานศึกษา เพศ จำนวนนักเรียน รวม
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศาสนา ปวช ปวส
ภูริภรณ์ชัยศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย26441800000682
หญิง23238400000616
รวม496802000001,298
เพชรชูศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย30170000047
หญิง33160000049
รวม63330000096
มุสลิมศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย2779962901420001,705
หญิง30510073011320001,745
รวม58220035912740003,450
ปิยนุสรณ์ศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย546400000118
หญิง49330000082
รวม1039700000200
ดารุลมุอ์มิน
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย19258700000779
หญิง17748100000658
รวม3691068000001,437
อนุบาลเพชรกาญจน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย109000000109
หญิง133000000133
รวม242000000242
รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย003965000104
หญิง00243000054
รวม006395000158
อนุบาลรุ่งทิพย์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย10618400000290
หญิง7014200000212
รวม17632600000502
สุไหงอุเปวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย6314600000209
หญิง5712000000177
รวม12026600000386
ทุ่งหว้าวิทยาคาร
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย00173700054
หญิง00323200064
รวม004969000118
ศรีอมานศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย70260000096
หญิง51200000071
รวม1214600000167
ทอฝันโรจนวิชญ์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย13523200000367
หญิง8719000000277
รวม22242200000644
อนุบาลอมรรัตน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย101000000101
หญิง108000000108
รวม209000000209
อนุบาลทักษิณสยาม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย21334700000560
หญิง17034300000513
รวม383690000001,073
อัลฟุรกอนวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย16834100000509
หญิง13033300000463
รวม29867400000972
สายเพชรศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย8747500000562
หญิง7945400000533
รวม166929000001,095
อนุบาลอรอนงค์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย15313200000285
หญิง12915800000287
รวม28229000000572
นิด้าศึกษาศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย234747226540001,261
หญิง19652917678000979
รวม43012764021320002,240
พรรษนันท์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา)
ชาย012200000122
หญิง011200000112
รวม023400000234
อนุบาลโอบอ้อม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย969100000187
หญิง779400000171
รวม17318500000358
อนุบาลท่าแพพัฒนา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย16332400000487
หญิง16329400000457
รวม32661800000944
วิทยาพิพัฒน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย11317200000285
หญิง8217600000258
รวม19534800000543
อนุบาลมุสลิมสตูล
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย316904217960001,533
หญิง276755304900001,425
รวม59216595211860002,958
จงหัว
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย20934000000549
หญิง18138400000565
รวม390724000001,114
สตูลศานติศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย16536600000531
หญิง14230300000445
รวม30766900000976
อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย10311600000219
หญิง1137400000187
รวม21619000000406
อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย43310200049
หญิง345241700089
รวม7783419000138
แสงธรรม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00493200081
หญิง00262300049
รวม007555000130
อิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย7616320474000517
หญิง6814011982000409
รวม144303323156000926
สันติศาสตร์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย737539000124
หญิง83262000057
รวม15610159000181
ดารุลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00355179000534
หญิง00361319000680
รวม007164980001,214
ธรรมศาสน์วิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย8016713177000455
หญิง85142208164000599
รวม1653093392410001,054
ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0012376000199
หญิง00152108000260
รวม00275184000459
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย339917787000396
หญิง3251164135000382
รวม65150341222000778
ศาสนธรรมวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0088400092
หญิง00721400086
รวม0016018000178
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย2023636183230001,506
หญิง1742597265830001,742
รวม37662213449060003,248
มำบาอูลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย006650000116
หญิง006979000148
รวม00135129000264
สามัคคีอิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00285189000474
หญิง00390276000666
รวม006754650001,140
อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย371197228000256
หญิง34907940000243
รวม7120915168000499
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย6477353199000693
หญิง7769311322000779
รวม1411466645210001,472
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0072300030
หญิง00203900059
รวม00276200089
ดารุลมาอาเรฟ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย118147324247000836
หญิง1081745396550001,476
รวม2263218639020002,312
รวม
ชาย404283183726202300018,109
หญิง362973754123323800018,365
รวม7671156937849526100036,474