รายงานจำนวนนักเรียน - แยกตามระดับการศึกษา(ในระบบ)


Total 42 Items
ชื่อสถานศึกษา เพศ จำนวนนักเรียน รวม
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศาสนา ปวช ปวส
อนุบาลมุสลิมสตูล
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย316904217960001,533
หญิง276755304900001,425
รวม59216595211860002,958
ทอฝันโรจนวิชญ์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย6311000000173
หญิง398800000127
รวม10219800000300
อนุบาลอมรรัตน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย5100000051
หญิง5500000055
รวม106000000106
สายเพชรศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย4424100000285
หญิง3822900000267
รวม8247000000552
อัลฟุรกอนวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย8515800000243
หญิง6316800000231
รวม14832600000474
อนุบาลโอบอ้อม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย554600000101
หญิง45480000093
รวม1009400000194
อนุบาลอรอนงค์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย876600000153
หญิง678100000148
รวม15414700000301
มุสลิมศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย14352514572000885
หญิง15653114761000895
รวม29910562921330001,780
พรรษนันท์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา)
ชาย0640000064
หญิง0530000053
รวม011700000117
อนุบาลท่าแพพัฒนา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย9615900000255
หญิง8915800000247
รวม18531700000502
สตูลศานติศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย16536600000531
หญิง14230300000445
รวม30766900000976
วิทยาพิพัฒน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย648400000148
หญิง458800000133
รวม10917200000281
ทุ่งหว้าวิทยาคาร
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย0001600016
หญิง00181500033
รวม00183100049
ภูริภรณ์ชัยศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย16923200000401
หญิง14122800000369
รวม31046000000770
ศรีอมานศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย70260000096
หญิง51200000071
รวม1214600000167
จงหัว
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย14922500000374
หญิง13026700000397
รวม27949200000771
อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย574900000106
หญิง56280000084
รวม1137700000190
เพชรชูศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย1470000021
หญิง1970000026
รวม33140000047
อนุบาลรุ่งทิพย์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย6410200000166
หญิง427500000117
รวม10617700000283
นิด้าศึกษาศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย12841710526000676
หญิง1092568431000480
รวม237673189570001,156
ปิยนุสรณ์ศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย35290000064
หญิง32160000048
รวม674500000112
ดารุลมุอ์มิน
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย10829300000401
หญิง10424500000349
รวม21253800000750
อนุบาลเพชรกาญจน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย5700000057
หญิง6700000067
รวม124000000124
รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย00213300054
หญิง00121300025
รวม00334600079
สุไหงอุเปวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย377900000116
หญิง30650000095
รวม6714400000211
อนุบาลทักษิณสยาม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย12417100000295
หญิง9416900000263
รวม21834000000558
ดารุลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0015782000239
หญิง00175161000336
รวม00332243000575
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย19508345000197
หญิง17298068000194
รวม3679163113000391
สันติศาสตร์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย70412300071
หญิง80141600038
รวม1505539000109
ธรรมศาสน์วิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย39837141000234
หญิง436510384000295
รวม82148174125000529
ศาสนธรรมวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0058400062
หญิง00421400056
รวม0010018000118
มำบาอูลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00332800061
หญิง00364100077
รวม006969000138
อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย18613814000131
หญิง18473920000124
รวม361087734000255
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย93164310151000718
หญิง92120370290000872
รวม1852846804410001,590
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0031400017
หญิง00112200033
รวม00143600050
ดารุลมาอาเรฟ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย6262158124000406
หญิง5578262329000724
รวม1171404204530001,130
ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00623700099
หญิง007351000124
รวม0013588000223
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย282718795000337
หญิง3922153166000380
รวม6749340261000717
แสงธรรม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00493200081
หญิง00262300049
รวม007555000130
อิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย38848325000230
หญิง36676147000211
รวม7415114472000441
สามัคคีอิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0013291000223
หญิง00196120000316
รวม00328211000539
อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย4176100028
หญิง32613800050
รวม74319900078
รวม
ชาย248949011959105000010,399
หญิง220143322219167000010,422
รวม469092334178272000020,821