รายงานจำนวนนักเรียน - แยกตามชั้นเรียน(ในระบบ)


Total 42 Items
ชื่อสถานศึกษา เพศ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศาสนา ปวช ปวส รวมทั้งหมด
บล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ศาสนา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 ปี 3
อนุบาลรุ่งทิพย์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย18151215101081122210000000000000142
หญิง7101269148171180000000000000102
รวม252524211924162833290000000000000244
ห้อง1111111111000000000000010
เพชรชูศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย01105222222000000000000028
หญิง01211116011000000000000024
รวม021216338233000000000000052
ห้อง011111111100000000000009
ปิยนุสรณ์ศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย85776610715000000000000062
หญิง13737292220000000000000047
รวม21121014815129350000000000000109
ห้อง1111111111000000000000010
อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย101420122117891200000000000000123
หญิง1520181917967700000000000000118
รวม25343831382614161900000000000000241
ห้อง111111111000000000000009
มุสลิมศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย03643556767768590866260232324230000000820
หญิง03157617168917099776357343420170000000850
รวม0671001161381351671551891631251175757444000000001,670
ห้อง0244556676444222000000063
อนุบาลเพชรกาญจน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย030220000000000000000000052
หญิง029370000000000000000000066
รวม0595900000000000000000000118
ห้อง032000000000000000000005
อนุบาลทักษิณสยาม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย232730322638312823300000000000000288
หญิง203125203128312130330000000000000270
รวม435855525766624953630000000000000558
ห้อง3222222222000000000000021
สุไหงอุเปวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย0212128157121213000000000000093
หญิง08811106128136000000000000082
รวม01020231821192025190000000000000175
ห้อง0122111111000000000000011
ดารุลมุอ์มิน
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย81726413341514269580000000000000386
หญิง111826293636343944470000000000000320
รวม19355270697785811131050000000000000706
ห้อง1223233333000000000000025
ทุ่งหว้าวิทยาคาร
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย0000000000980786000000038
หญิง0000000000770674000000031
รวม000000000016150131510000000069
ห้อง000000000011011100000005
อนุบาลอมรรัตน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย8102218000000000000000000058
หญิง8141722000000000000000000061
รวม162439400000000000000000000119
ห้อง112200000000000000000006
อนุบาลโอบอ้อม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย32152410137735000000000000089
หญิง4412167815565000000000000082
รวม762740172122129100000000000000171
ห้อง1111111111000000000000010
อัลฟุรกอนวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย02132304633243227210000000000000266
หญิง01723272529272731260000000000000232
รวม03855577162515958470000000000000498
ห้อง0123322222000000000000019
ศรีอมานศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย72720161394000000000000000096
หญิง621195956000000000000000071
รวม134839212214100000000000000000167
ห้อง121111100000000000000008
อนุบาลอรอนงค์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย2125221916911131070000000000000153
หญิง17192617101491513160000000000000156
รวม384448362623202823230000000000000309
ห้อง2221111111000000000000013
ทอฝันโรจนวิชญ์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย0122832232925241560000000000000194
หญิง09211818222620880000000000000150
รวม02149504151514423140000000000000344
ห้อง0122122211000000000000014
พรรษนันท์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา)
ชาย000091388146000000000000058
หญิง000098914118000000000000059
รวม00001821172225140000000000000117
ห้อง000011111100000000000006
สตูลศานติศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย153166536479705254470000000000000531
หญิง132952484870564747350000000000000445
รวม286011810111214912699101820000000000000976
ห้อง1244444433000000000000033
สายเพชรศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย000435142283340400000000000000277
หญิง000413938383337400000000000000266
รวม000849080666677800000000000000543
ห้อง0003322333000000000000019
นิด้าศึกษาศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย0264139595150495665474034114130000000585
หญิง02424394243403853573527301019180000000499
รวม050657810194908710912282676421233100000001,084
ห้อง0233433344222222000000041
ภูริภรณ์ชัยศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย232635342935293326340000000000000304
หญิง203235242721232833240000000000000267
รวม435870585656526159580000000000000571
ห้อง2333222222000000000000023
วิทยาพิพัฒน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย11117211619151410140000000000000138
หญิง01013142016151112140000000000000125
รวม12130353635302522280000000000000263
ห้อง1111111111000000000000010
รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย00000000005585207000000050
หญิง0000000000822494000000029
รวม00000000001371092911000000079
ห้อง000000000011112100000007
จงหัว
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย121822202022111527200000000000000187
หญิง91916161628211124170000000000000177
รวม213738363650322651370000000000000364
ห้อง2111121121000000000000013
อนุบาลท่าแพพัฒนา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย3631303837242521200000000000000235
หญิง51026382823271631110000000000000215
รวม81657686660514152310000000000000450
ห้อง1122222222000000000000018
อนุบาลมุสลิมสตูล
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย07412711513913416415817213783795539292800000001,533
หญิง0699711012890129132137139162905240252500000001,425
รวม014322422526722429329030927624516910779545300000002,958
ห้อง0467879998653333000000090
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย553675156974129241312170000000204
หญิง44562545243130231919290000000192
รวม99812910191111117259473231460000000396
ห้อง1111111111221111000000018
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0161281614137005357564121420000000356
หญิง010820217109006354414851570000000399
รวม02620283721231600116111978972990000000755
ห้อง0111111100444333000000028
ศาสนธรรมวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0000000000271020004000000061
หญิง000000000007230014000000044
รวม000000000027174300180000000105
ห้อง000000000011200100000005
มำบาอูลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00000000009717958000000055
หญิง0000000000101310131510000000071
รวม00000000001920272220180000000126
ห้อง000000000011111100000006
อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย1658751410139121484730000000126
หญิง0358581025131015157580000000119
รวม1910161213241218222229231112110000000245
ห้อง1111111111111111000000016
อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย2200363121224010000000029
หญิง0300224353293225000000045
รวม25005874744117235000000074
ห้อง1100111111111111000000014
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0000000000400333000000013
หญิง0000000000432476000000026
รวม00000000008327109000000039
ห้อง000000000011011100000005
ดารุลมาอาเรฟ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0141923231316119136564374238430000000430
หญิง0102122291915111391089871108951230000000752
รวม024404552323122222217316210815013316600000001,182
ห้อง0122211111655546000000043
ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00000000001822211710120000000100
หญิง00000000003022272214210000000136
รวม00000000004844483924330000000236
ห้อง000000000021211100000008
สันติศาสตร์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย022330000051217565000000060
หญิง0233300000345031000000027
รวม045660000081622596000000087
ห้อง0111100000111111000000010
ธรรมศาสน์วิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0111317171416111115173112131760000000221
หญิง01415132091961493527433328190000000304
รวม02528303723351725245258554645250000000525
ห้อง0111111111222222000000021
แสงธรรม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย000000000016221110157000000081
หญิง000000000086127511000000049
รวม00000000002428231720180000000130
ห้อง000000000011111100000006
อิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย010121615112214895047241818130000000287
หญิง059181613101699152518141470000000198
รวม01521343124323017186572423232200000000485
ห้อง0111111111222111000000018
สามัคคีอิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00000000007543353622400000000251
หญิง00000000007258648039370000000350
รวม00000000001471019911661770000000601
ห้อง0000000000433422000000018
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0263746493925441923113100956962410000000788
หญิง0103042303127181518109143104102103880000000870
รวม036678879705262344122224319917116512900000001,658
ห้อง0123322211675555000000050
ดารุลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00000000007574493725350000000295
หญิง00000000006968495355500000000344
รวม0000000000144142989080850000000639
ห้อง0000000000444333000000021
รวม
ชาย168528763800846828787763777714788726550402347356000000010,143
หญิง152493665731731680730631713637844765628606535554000000010,095
รวม3201021142815311577150815171394149013511632149111781008882910000000020,238
ห้อง224556605955575756525350454038400000000785