รายงานจำนวนนักเรียน - แยกตามชั้นเรียน(ในระบบ)


Total 42 Items
ชื่อสถานศึกษา เพศ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศาสนา ปวช ปวส รวมทั้งหมด
บล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ศาสนา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 1 ปี 2 ปี 3
อนุบาลอรอนงค์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย2120252114141114850000000000000153
หญิง17171716141118131780000000000000148
รวม383742372825292725130000000000000301
ห้อง2121111111000000000000012
มุสลิมศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย03354566778979986986743353223170000000885
หญิง0395364729571101801126348362821120000000895
รวม072107120139173168200166210130917160442900000001,780
ห้อง0344566767444222000000066
อนุบาลโอบอ้อม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย312261413893580000000000000101
หญิง41016158156757000000000000093
รวม72242292123151010150000000000000194
ห้อง1121111111000000000000011
อนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย101411221781113000000000000000106
หญิง15111218868600000000000000084
รวม2525234025141919000000000000000190
ห้อง111211110000000000000009
ปิยนุสรณ์ศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย810896106160000000000000064
หญิง13478913300000000000000048
รวม21141517151194600000000000000112
ห้อง111111111000000000000009
วิทยาพิพัฒน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย1122724211617101550000000000000148
หญิง01113212017111316110000000000000133
รวม12340454133282331160000000000000281
ห้อง1112111111000000000000011
อนุบาลเพชรกาญจน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย021360000000000000000000057
หญิง032350000000000000000000067
รวม0537100000000000000000000124
ห้อง023000000000000000000005
ทุ่งหว้าวิทยาคาร
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย0000000000000970000000016
หญิง000000000018001140000000033
รวม0000000000180020110000000049
ห้อง000000000010011000000003
สตูลศานติศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย153166536479705254470000000000000531
หญิง132952484870564747350000000000000445
รวม286011810111214912699101820000000000000976
ห้อง1244444433000000000000033
ศรีอมานศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย72720161394000000000000000096
หญิง621195956000000000000000071
รวม134839212214100000000000000000167
ห้อง121111100000000000000008
ภูริภรณ์ชัยศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย235447454636383341380000000000000401
หญิง205034373931344735420000000000000369
รวม4310481828567728076800000000000000770
ห้อง2544333333000000000000033
ดารุลมุอ์มิน
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย81939423957365750540000000000000401
หญิง111929454036434146390000000000000349
รวม193868877993799896930000000000000750
ห้อง1233333333000000000000027
รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย00000000004981896000000054
หญิง0000000000336940000000025
รวม00000000007121427136000000079
ห้อง000000000011121100000007
เพชรชูศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย0464122020000000000000021
หญิง02116040012000000000000026
รวม061710162032000000000000047
ห้อง011111101100000000000008
อนุบาลอมรรัตน์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา)
ชาย8131614000000000000000000051
หญิง8122114000000000000000000055
รวม162537280000000000000000000106
ห้อง112200000000000000000006
นิด้าศึกษาศาสตร์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย7233860515757576612944362591700000000676
หญิง11173744514044485716323517161500000000480
รวม184075104102971011051231457671422532000000001,156
ห้อง1234333445222220000000042
อนุบาลรุ่งทิพย์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย181814141210132521210000000000000166
หญิง7196101581915990000000000000117
รวม253720242718324030300000000000000283
ห้อง1211111111000000000000011
ทอฝันโรจนวิชญ์
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย0122823302822155100000000000000173
หญิง0614192326197760000000000000127
รวม01842425354412212160000000000000300
ห้อง0122221111000000000000013
สายเพชรศึกษา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย000444630334338510000000000000285
หญิง000383542324042380000000000000267
รวม000828172658380890000000000000552
ห้อง0003222433000000000000019
สุไหงอุเปวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย0121510168131114170000000000000116
หญิง061311914814713000000000000095
รวม01828212522212521300000000000000211
ห้อง011111111100000000000009
พรรษนันท์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา)
ชาย0000159121468000000000000064
หญิง0000610121186000000000000053
รวม00002119242514140000000000000117
ห้อง000011111100000000000006
อนุบาลมุสลิมสตูล
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชาย07412711513913416415817213783795539292800000001,533
หญิง0699711012890129132137139162905240252500000001,425
รวม014322422526722429329030927624516910779545300000002,958
ห้อง0467879998653333000000090
อนุบาลทักษิณสยาม
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย234232273530262130290000000000000295
หญิง202315363331232831230000000000000263
รวม436547636861494961520000000000000558
ห้อง3323332222000000000000025
อนุบาลท่าแพพัฒนา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย32331394123272421230000000000000255
หญิง51839272432183615330000000000000247
รวม84170666555456036560000000000000502
ห้อง1222222222000000000000019
อัลฟุรกอนวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย01426453622332821180000000000000243
หญิง01325253131282926230000000000000231
รวม02751706753615747410000000000000474
ห้อง0123322222000000000000019
จงหัว
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษา)
ชาย121918232314142820140000000000000185
หญิง91516173022142717210000000000000188
รวม213434405336285537350000000000000373
ห้อง2112211211000000000000014
ศาสนธรรมวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0000000000272011004000000062
หญิง0000000000027150014000000056
รวม000000000027472600180000000118
ห้อง000000000012100100000005
มำบาอูลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย000000000081785914000000061
หญิง0000000000121014171212000000077
รวม00000000002027222221260000000138
ห้อง000000000011111100000006
ดารุลมาอาเรฟ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย01622241311981296843473240520000000406
หญิง014192219159131012957592931261100000000724
รวม030414632261821222116311813912516616200000001,130
ห้อง0122111111555566000000043
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย01576121140005361732634350000000337
หญิง0131797870005043605358550000000380
รวม02824151919110001031041337992900000000717
ห้อง0111111000444333000000027
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0000000000003536000000017
หญิง0000000000326868000000033
รวม000000000032913914000000050
ห้อง000000000011111100000006
ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0000000000202418121213000000099
หญิง0000000000222625202470000000124
รวม00000000004250433236200000000223
ห้อง000000000012211100000008
อิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย08141613241410101350231071260000000230
หญิง0416161212159910252214238160000000211
รวม01230322536291919237545243020220000000441
ห้อง0111111111221111000000017
อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย2200743210204100000000028
หญิง0300556730823350000000050
รวม250012999401027450000000078
ห้อง1100111110111110000000012
แสงธรรม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย000000000016221110157000000081
หญิง000000000086127511000000049
รวม00000000002428231720180000000130
ห้อง000000000011111100000006
สามัคคีอิสลามวิทยา
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00000000004240502540260000000223
หญิง00000000005963743940410000000316
รวม00000000001011031246480670000000539
ห้อง0000000000334222000000016
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย526651571076312824171990000000197
หญิง44725652473123262430140000000194
รวม961381021121211136251504149230000000391
ห้อง1111111111212111000000018
สันติศาสตร์ศึกษา
สามัญศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย02230000001216136611000000071
หญิง02330000005635110000000038
รวม0456000000172216117210000000109
ห้อง0111000000121111000000010
ธรรมศาสน์วิทยา
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0121611151514101613321920198140000000234
หญิง011141810164177112844312922330000000295
รวม02330292531182723246063514830470000000529
ห้อง0111111111222222000000021
ดารุลอูลูม
สามัญศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย00000000007549332536210000000239
หญิง00000000007151535655500000000336
รวม0000000000146100868191710000000575
ห้อง0000000000443333000000020
อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย13776151013981513109320000000131
หญิง0410471036138151595870000000124
รวม171711132513192216302819141190000000255
ห้อง1111111111211111000000017
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย) / ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ชาย0153741392541202316112110886440470000000718
หญิง016413530251915181315310810911090900000000872
รวม031787669506035412926521819717413013700000001,590
ห้อง0123322111765555000000049
รวม
ชาย175582821834855802817779759777761652546370362318000000010,210
หญิง163514708743747734670734667644863699657596559515000000010,213
รวม338109615291577160215361487151314261421162413511203966921833000000020,423
ห้อง234959656057575854535250453939360000000796