สถาบันศึกษาปอเนาะ

รหัส ผู้บริหาร/โต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ตั้ง จำนวนน
หมู่ ตำบล อำเภอ ครู นักเรียน
91400001 ดารุลกุรอ่าน อบีบักรินณ์ 7 สาคร ท่าแพ 0 0
91400003 ดารุลกุรอาน - เขาขาว ละงู 0 0
91400005 ฮาฟิสอัลฟุรกอน ควนโดน ควนโดน 0 0
91400004 ศรีปะดุกานูรุดดีน - ควนโดน ควนโดน 0 0
91400006 ตะฮฟีซูอีบาดิรเราะฮมาน นาทอน ทุ่งหว้า 0 0
91400002 อุมมุนฮาซานาต - ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 0 0
รวม 0 0